Chianti-en blodig historia

Att ursprung kan vara en säljande faktor för vin är inget kontroversiellt påstående. Ibland kan ursprunget ge minst sagt oönskade associationer.

Champagne kan enkelt belysa vad det handlar om. Få vinkonsumenter skulle inte associera namnet med franskt bubblande vin. Det finns dock anledning för vinbranschen att bättre förstå hur ursprung och regioner uppfattas av konsumenterna.

En engelsk undersökning försökte nyligen att belysa frågan och nyansera hur konsumenterna uppfattar ursprungskonceptet. Inte oväntat förknippades i första ett land med namnet på en vinregion. Om Bordeaux angavs blev svaret Frankrike i den testgrupp som var underlag för undersökningen. I vissa fall var druvan förstaval. Côte du Rhône förknippades till exempel i första i första hand med rött vin. Något som förmodligen glädjer den franska organisationen bakom den engelska kampanjen ”Think red, Think Côte du Rhône.

Hannibal Lectors - Chianti det perfekta vinet till favabönor och människolever.

I vissa fall är det dock svårt att förutse hur ett ursprungsnamn kommer att uppfattas. I Chianti i Italien är man förmodligen inte lika lycklig som sina grannar i Rhônedalen över vad vinregionen associeras med. Även om Chianti i första hand identifierades som ett italienskt vin, blev det andra vanligaste svaret ”När lammen tystnar” för de engelska konsumenterna. Plötsligt uppstår något som måste vara en marknadsförares mardröm. Ingen skulle ens drömma om att marknadsföra Chianti som det perfekta vinet till favabönor och människolever. Tydligen verkar engelskmännen ha starka minnen av Hannibal Lectors entré på filmduken 1991, där han på ett bestialiskt sätt kombinerade det italienska vinet med nämnda råvaror.

Efter filmen Sideway är nog vinbranschen mer medveten om filmens kraft att påverka vinkonsumtionen. Filmen som hyllade Kaliforniens pinot noir fick försäljningen av vinerna att nå rekordnivåer, samtidigt som den i filmen illa sedda merlot sänkte försäljningen av merlotviner.

Lämna kommentar

Instagram feed