Näsa för vin – en personlig fråga

Ny forskning visar att sättet vi upplever och uppfattar doft och smak på är lika personligt som våra fingeravtryck.

Hör du till dem som stirrar oförstående i vinglaset utan att uppleva vinkonnässörernas målande beskrivningar av doft och smak. Du är förmodligen i gott sällskap. Ny forskning visar att sättet vi upplever och uppfattar doft och smak på är lika personligt som våra fingeravtryck.

Att följa expertisens beskrivningar av doft och smak på drycker som vin, lämnar ofta en lite tråkig eftersmak av den egna oförmågan att uppfatta denna mångfald av intryck. Men på en stor vinkonferens i USA under sommaren presenterades nya forskningsresultat som kan förklara varför vi upplever doft och smak olika.

DrDr Charles Wysocki, en amerikansk doftexpert har visat att vår förmåga att uppleva och uppfatta smaknyanser framförallt styrs av vårt luktsinne. Och våra näsor verkar vara lika personliga som våra fingeravtryck. Att vi inte upplever doften av ett vin på samma sätt är därför helt naturligt.

Inte nog med att vi verkar leva i olika doftvärldar, de flesta av oss har dessutom svårt att överhuvudtaget uppfatta vissa dofter. Enligt Wysocki lider vi alla av någon form av luktblindhet, så kallad anosimia. I sina försök har han sett att till exempel den starka doften av mysk förblir helt doftlös för hela 43 procent av testpersonerna. Detsamma gäller andra vinrelaterade aromer som banan, päron, cederträ och blommor. Dessa luckor i luktsinnet påverkar givetvis hur vi uppfattar sammansatta smaker som de från ett glas vin. Så finns det överhuvudtaget något meningsfullt sätt att kommunicera dessa upplevelser?

Ja, enligt forskare som Wysocki. Han påpekar att kemiska substanser och fysiologiska egenskaper inte på egen hand skapar några smakupplevelser. Smak och doft uppstår när vår hjärna tolkar intrycken. Och när det gäller doft och smak gör hjärnan en ganska omfattande bearbetning och tolkning eftersom doftsinnet är direkt kopplat till våra känslor. Våra förväntningar och tidigare smakupplevelser är avgörande för hur vi uppfattar en smak. Också sammanhanget där dofterna uppträder är helt avgörande.

DrWendy Parr är en annan framstående forskare i vinprovandets vetenskap. Hon har med några enkla experiment visat hur hjärnans sätt att tolka intryck kan lura våra sinnen. Hon lät erfarna vinexperter prova två identiska vita viner, där ett av proverna färgats rött. I det rödfärgade vinet hittade dessa experter genomgående aromer som förknippas med röda viner snarare än vita. I det korrekt färgade vita vinet hittades enbart traditionellt vita vinaromer. Våra förväntningar av smak och doft spelar med andra ord en ganska avgörande roll enligt Parr.

Så är vinexperternas råd och utlåtande om viner ett enda stort falsarium och saknar också denna vinspalt värde för andra än undertecknad? Forskarna ger på denna punkt besked som åtminstone delvis ger expertisens jobb mening. Vinprovning handlar i hög grad också om inlärning. Ju fler viner som provas ju bättre doft och smakminne utvecklas, om än med en personlig vinkel. Vinskribenten kan i bästa fall vara en redskap för läsaren att fördjupa och nyansera den egna upplevelsen av smak.
Det finns alltså vetenskapliga belägg för att i vissa fall ställa sig skeptisk till experternas vinråd. Vi bör ha i bakhuvudet att upplevelsen av smak och doft är en personlig fråga och att vinprovning i grunden är enkel. Det handlar om att lita på våra sinnen.

Lämna kommentar

Instagram feed