Välpumpade viner

Alltmer alkoholstarka viner har de senaste åren varit en tillsynes ohejdbar trend. Så har det inte alltid varit.

145s.jpgVälpumpade viner med alkoholhalter över 14 procent är i dag snarare regel än undantag. Så har det inte alltid varit.

Utveckling har på den punkten gått rasande fort. Viner från Australien, Sydafrika, Chile och USA har varit stilbildare, men Europa har också hängt på trenden. I Australien till exempel, låg alkoholhalten i snitt strax över 12 procent i början av 80-talet, för att idag med marginal passera 14 procent. I Kalifornien hittas i dag alkoholmonster på upp mot 17 procent.

Alkohol är givetvis en av vinets hörnstenar och avgörande för hur vi uppfattar smaken på vinet. Alkoholen förstärker dessutom vinets aromer och ger en känsla av fyllighet och kropp i vinet. Men för mycket av det goda är i smaksammanhang inte heller bra. Överdrifter av alkohol ger viner med för mycket kraft som lämnar en eldig spritsmak i munnen. Tillsammans med nya världens moderna vinstil som domineras av mogen och koncentrerad fruktighet, låg syra och strävhet, kan vinerna kännas klumpiga och ofräscha. Lite som att dricka ur syltburken till festmiddagen, vilket är fullt möjligt men kanske inte optimalt för smaken. Att viner med elegans och finess kräver en balanserad nivå av alkohol skriver nog många vinproducenter och vindrickare under på. Men självklart inte alla. Smaken är olika.

Världens vinproducenter tar givetvis frågan på allvar. Det handlar i slutändan om att behålla vinkonsumenterna. I USA visar vissa siffror att hälften av alla toppviner redan i dag har genomgått någon sort reduktion av alkoholhalten. I Australien presenterade i höstas en ny metod som ska sänka vinernas alkoholhalt utan att äventyra vinets smak. Metoden går, enkelt beskrivet, ut på att alkoholen separeras ur det färdiga vinet med sofistikerad kemiteknik. På Australian Wine Research Institute (AWRI), arbetar dessutom forskare med att få fram nya jäststammar som ska producera mindre alkohol när vinmustens socker jäser. Genmanipulerade jäststammar är en annan möjlig lösning. Den är mindre trolig eftersom frågan är kontroversiell, både bland konsumenter och producenter

Grunden för branschens ansträngningar är givetvis en rädsla att förlora vinkonsumenterna. Hälsoperspektivet ska inte underskattas. .

Också de stora marknadsaktörerna börjar se om sitt hus. Förra året meddelade en av Englands största varuhuskedjor, Marks & Spencer, att de i fortsättningen vill ha viner med alkoholhalt runt 12, snarare än 14 procent i sina hyllor. Eftersom den brittiska vinmarknaden har många likheter den svenska när det gäller köpbeteende finns det säkert anledning att förvänta sig en liknande vändning här.

– Vi följer noggrant utvecklingen på vinmarknaden i Storbritannien, men än så länge är det svårt att hitta viner med lägre alkoholnivå i den volym som vi behöver, säger Sara Engstrand, kategorichef för röda viner på Systembolaget.

Att vi också Sverige blir alltmer medvetna om vad vi dricker syns tydligt i Systembolagets försäljningsstatistik. Vi köper mer dyrare viner på flaska. En trend som på sikt möjligen kan bryta bag-in-boxens totala dominans.

Faktaruta
Ny teknik har de senaste 20 åren revolutionerat vinodlingen. Det har gett oss bättre viner till lägre pris. Effektivare odlingsmetoder har också gjort det möjligt att skörda druvorna betydligt senare i mognadsprocessen. Mognare druvor betyder högre halter av socker som i jästankarna omvandlas till alkohol. Nya världens vinländer som Australien, Cilie och USA har drivit utvecklingen som skapat en framgångsrik, modern vinstil. Mogna druvor ger inte bara mer alkohol i vinet utan också en rundare, fylligare smak med aromer av mogen frukt. Varmare klimat har också förstärkt trenden och gjort vinrankorna till rena sockerfabriker. Med prognoser om allt varmare klimat finns det ur det perspektivet också anledning för världens vinproducenter att hitta lösningar för att sänka alkoholnivåerna i vinet. Det gäller givetvis också många av Europas vinområden där alkoholnivåerna ökat av samma anledningar.

Lämna kommentar

Instagram feed