Bekämpningsmedel i vinet

Trettiofyra flaskor med konventionellt producerade viner innehöll samtliga rester av kemiska bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts av Naturskyddsföreningen.

De bekämpningsmedel som fanns i närmare hälften av vinsorterna klassas av EU som antingen cancerframkallande, mutagena, reproduktionshämmande eller hormonstörande. I tjugofem av flaskorna hittades pyrimethanil, ett ämne som man misstänker kan orsaka cancer. Även en av de sex provade ekologiska viner visade spår av av bekämpningsmedel, Troligen har de förts över med vinden från närliggande odlingar som besprutats.
Två tredjedelar av de ämnen som konstaterades i testet kommer från fungicider, preparat som används för att bekämpa olika svampangrepp. I undersökningen förklaras detta med att användningen av den typen av preparat har ökat, inte minst för att vinodlarna i stor utsträckning har slutat använda svavel, som anses vara en ganska ofarlig kemikalie, för att bekämpa svampangrepp. Istället används mer farliga pesticider.
– Förutom att den omfattande spridningen av kemiska bekämpningsmedel orsakar stora skador på miljö och biologisk mångfald i odlingarna, följer problemet med produkterna hem till konsumenten. Nu är det dags att gå över till vin som är gjort på ekologiska druvor, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Alla vinflaskorna i testet köptes inom EU. De kommer från olika länder, de flesta från Tyskland, Frankrike och Österrike. Några av flaskorna kommer från världsledande vingårdar. Vinet är gjort på fler olika sorters druvor.
– Vi måste få en tuffare lagstiftning för bekämpningsmedel. Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odling och följaktligen också i produkter som säljs i hela unionen. I den kommande EU-förordningen måste reglerna skärpas så att konsumenterna kan slippa miljö- och hälsogift i vinet, säger Mikael Karlsson.

Lämna kommentar

Instagram feed