Bekämpningsmedel i vinet

Trettiofyra flaskor med konventionellt producerade viner innehöll samtliga rester av kemiska bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts av Naturskyddsföreningen.

De bekämpningsmedel som fanns i närmare hälften av vinsorterna klassas av EU som antingen cancerframkallande, mutagena, reproduktionshämmande eller hormonstörande. I tjugofem av flaskorna hittades pyrimethanil, ett ämne som man misstänker kan orsaka cancer. Även en av de sex provade ekologiska viner visade spår av av bekämpningsmedel, Troligen har de förts över med vinden från närliggande odlingar som besprutats.
Två tredjedelar av de ämnen som konstaterades i testet kommer från fungicider, preparat som används för att bekämpa olika svampangrepp. I undersökningen förklaras detta med att användningen av den typen av preparat har ökat, inte minst för att vinodlarna i stor utsträckning har slutat använda svavel, som anses vara en ganska ofarlig kemikalie, för att bekämpa svampangrepp. Istället används mer farliga pesticider.
– Förutom att den omfattande spridningen av kemiska bekämpningsmedel orsakar stora skador på miljö och biologisk mångfald i odlingarna, följer problemet med produkterna hem till konsumenten. Nu är det dags att gå över till vin som är gjort på ekologiska druvor, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Alla vinflaskorna i testet köptes inom EU. De kommer från olika länder, de flesta från Tyskland, Frankrike och Österrike. Några av flaskorna kommer från världsledande vingårdar. Vinet är gjort på fler olika sorters druvor.
– Vi måste få en tuffare lagstiftning för bekämpningsmedel. Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odling och följaktligen också i produkter som säljs i hela unionen. I den kommande EU-förordningen måste reglerna skärpas så att konsumenterna kan slippa miljö- och hälsogift i vinet, säger Mikael Karlsson.

Lämna kommentar

Instagram feed

13652033_1766486800260459_755921247_n

13108677_1593577037638039_577465390_n

12445791_970026816445065_665974002_n

10831673_500634866792409_522659892_n

12818861_183282145384373_424386519_n

12783337_1991200014438587_305193554_n

12751061_1281071491920109_596935485_n

12558899_1719943088240402_161180886_n

12145071_1835524803340715_1558974823_n

12081304_517116411779791_1289746593_n

11374254_897553276993187_961873380_n

12132674_660799200623229_90073417_n

11850094_456335237879668_1682946300_n

11856759_897704723638800_320368035_n

11374097_489894274509227_1975440611_n

11950510_511139125718847_1752491823_n

11850199_955019477877705_1419887747_n

11313660_1631348303814409_477688189_n

11849065_1504958923128822_1799540005_n

11312122_1451786388464658_69384374_n