Bekämpningsmedel i vinet

Trettiofyra flaskor med konventionellt producerade viner innehöll samtliga rester av kemiska bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts av Naturskyddsföreningen.

De bekämpningsmedel som fanns i närmare hälften av vinsorterna klassas av EU som antingen cancerframkallande, mutagena, reproduktionshämmande eller hormonstörande. I tjugofem av flaskorna hittades pyrimethanil, ett ämne som man misstänker kan orsaka cancer. Även en av de sex provade ekologiska viner visade spår av av bekämpningsmedel, Troligen har de förts över med vinden från närliggande odlingar som besprutats.
Två tredjedelar av de ämnen som konstaterades i testet kommer från fungicider, preparat som används för att bekämpa olika svampangrepp. I undersökningen förklaras detta med att användningen av den typen av preparat har ökat, inte minst för att vinodlarna i stor utsträckning har slutat använda svavel, som anses vara en ganska ofarlig kemikalie, för att bekämpa svampangrepp. Istället används mer farliga pesticider.
– Förutom att den omfattande spridningen av kemiska bekämpningsmedel orsakar stora skador på miljö och biologisk mångfald i odlingarna, följer problemet med produkterna hem till konsumenten. Nu är det dags att gå över till vin som är gjort på ekologiska druvor, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Alla vinflaskorna i testet köptes inom EU. De kommer från olika länder, de flesta från Tyskland, Frankrike och Österrike. Några av flaskorna kommer från världsledande vingårdar. Vinet är gjort på fler olika sorters druvor.
– Vi måste få en tuffare lagstiftning för bekämpningsmedel. Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odling och följaktligen också i produkter som säljs i hela unionen. I den kommande EU-förordningen måste reglerna skärpas så att konsumenterna kan slippa miljö- och hälsogift i vinet, säger Mikael Karlsson.

Lämna kommentar

Zest - Ekologisk mat i Karlstad

CrossFit Södra Station

Matstudion - Bästa på Catering i Karlstad

Instagram feed

11261342_876311689105491_1946365021_n

11325304_916426208428963_362014346_n

11348091_935510449824395_1299038314_n

11352049_1108890095792527_2068766111_n

11311634_1459246991035472_1676064265_n

11349219_1644170952470478_2128199269_n

11350961_427083714128132_311231282_n

11189372_399698596881839_287766756_n

11205882_385756071617240_600492809_n

924762_518560494948553_1321242508_n

10919356_1378785532436094_490250454_n

10706771_549017265231120_404957705_n

10654887_1481055228816138_2109837010_n

10544210_366320666849156_138830689_n

10454083_283521865159128_717650031_n

10349604_566937313420994_1150024093_n

10326455_249102691962111_1078150836_n

925848_874629999218414_663185630_n

10254093_1399747063642268_218161782_n

f0427acad5f411e39a600002c95687c2_8