Bekämpningsmedel i vinet

Trettiofyra flaskor med konventionellt producerade viner innehöll samtliga rester av kemiska bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts av Naturskyddsföreningen.

De bekämpningsmedel som fanns i närmare hälften av vinsorterna klassas av EU som antingen cancerframkallande, mutagena, reproduktionshämmande eller hormonstörande. I tjugofem av flaskorna hittades pyrimethanil, ett ämne som man misstänker kan orsaka cancer. Även en av de sex provade ekologiska viner visade spår av av bekämpningsmedel, Troligen har de förts över med vinden från närliggande odlingar som besprutats.
Två tredjedelar av de ämnen som konstaterades i testet kommer från fungicider, preparat som används för att bekämpa olika svampangrepp. I undersökningen förklaras detta med att användningen av den typen av preparat har ökat, inte minst för att vinodlarna i stor utsträckning har slutat använda svavel, som anses vara en ganska ofarlig kemikalie, för att bekämpa svampangrepp. Istället används mer farliga pesticider.
– Förutom att den omfattande spridningen av kemiska bekämpningsmedel orsakar stora skador på miljö och biologisk mångfald i odlingarna, följer problemet med produkterna hem till konsumenten. Nu är det dags att gå över till vin som är gjort på ekologiska druvor, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Alla vinflaskorna i testet köptes inom EU. De kommer från olika länder, de flesta från Tyskland, Frankrike och Österrike. Några av flaskorna kommer från världsledande vingårdar. Vinet är gjort på fler olika sorters druvor.
– Vi måste få en tuffare lagstiftning för bekämpningsmedel. Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odling och följaktligen också i produkter som säljs i hela unionen. I den kommande EU-förordningen måste reglerna skärpas så att konsumenterna kan slippa miljö- och hälsogift i vinet, säger Mikael Karlsson.

Lämna kommentar

Zest - Ekologisk mat i Karlstad

CrossFit Södra Station

Matstudion - Bästa på Catering i Karlstad

Instagram feed

10919356_1378785532436094_490250454_n

10706771_549017265231120_404957705_n

10654887_1481055228816138_2109837010_n

10544210_366320666849156_138830689_n

10454083_283521865159128_717650031_n

10349604_566937313420994_1150024093_n

10326455_249102691962111_1078150836_n

925848_874629999218414_663185630_n

10254093_1399747063642268_218161782_n

f0427acad5f411e39a600002c95687c2_8

10251423_699684516756552_1822814663_n

53c3d4aad5ef11e394850002c9c95fa4_8

692454f0d52711e3bb160002c9dbdf3c_8

10175111_283544671823635_1732082814_n

10249110_700097373362602_290205924_n

917860_241999066005098_598267081_n

6cb1fb7cbcdb11e3bb1e0002c9def394_8

cb23b59ebccf11e3adee12c8647da77b_8

25ffc432b9a411e39f97126967776ad5_8

81ba6170b8e511e38dbc12071117b597_8