Sigtuna brygghus lämnar branschföreningen

Den svenska småbryggerinäringen blomstrar, men det råder delade meningar om hur ett småbryggeri ska drivas. Ett av Sveriges mest framgångrika småbryggerier, Sigtuna brygghus, lämnar branschföreningen Sveriges småbryggerier efter en ändring av medlemskriterierna.

Föreningen Sveriges småbryggerier, där 23 av landets småbryggerier är medlemmar, beslutade på årsmötet i helgen att ändra stadgarna och byta namn på föreningen till Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier. Ändringen var riktad mot Sigtuna brygghus som med den nya skrivningen tvingas lämna föreningen, enligt ett uttalande av bryggeriets grundare Peter Forss. Han lämnar också posten i föreningens styrelse. Den nya skrivningen klubbades med rösterna 12 för och 6 emot.
Föreningens nya kriterier för medlemskap beskriver en medlem som ett oberoende bryggeri ” som varken helt eller delvis ägs eller på annat sätt finansieras av annan fysisk eller juridisk person med betydande intressen i den svenska ölbranschen. Undantaget är om ägaren är ett annat medlemsbryggeri”.
Sigtuna brygghus gick i november förra året samman med Galatea, Sveriges största ölimportör. Med samgåendet fick Sigtuna kapital för en utbyggnad av bryggeriet och det gav också Galatea 35 procent av ägarandelarna i Sigtuna brygghus. För Galateas del handlade investeringen om att säkra produktionen av företagets varumärke St Eriks som bryggs i Sigtunas bryggeri. Också vin- och ölimportören Wicked Wines framgångsrika Mohawk-serie bryggs i samarbete med Sigtuna brygghus.
”Vi anser att de nya stadgarna på betydande sätt är direkt motstridig mot föreningens grundsyfte att främja utvecklingen av svensk ölkultur”, säger Sigtunas Peter Forss i ett uttalande, men i vill i övrigt inte kommentera frågan.
Något som inte Berith Karlsson, ordförande i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier, håller med om.
– Det är inte så som föreningens övriga medlemmar ser det. Vi ändrar stadgarna för att de bättre ska stämma överens med andemeningen som låg till grund för att starta föreningen. Vi ska vara oberoende bryggerier som inte påverkas av intressen från andra stora aktörer i ölbranschen, säger Berith Karlsson.

Lämna kommentar

Instagram feed